PESEL znów tylko dla lekarzy

 1 minuta

sprawdzanie dowodu

Latem ub.r. lekarze zagrozili, że w ramach protestu nie będą wpisywać numeru PESEL na receptach. Ministerstwo Zdrowia dopuściło wówczas możliwość dopisywania go przez farmaceutów. Zgodnie z obowiązującą wykładnią farmaceuci mogą jedynie poprawiać PESEL. Nie wiadomo jednak, jak ów zapis traktować w praktyce. Farmaceuci skarżą się, bo nie wiedzą, czy dopuszczalne poprawianie numeru ma się ograniczać wyłącznie do poprawiania błędnie wprowadzonych do rubryki cyfr, czy poprawiania wpisu w całości, gdy ten napisany jest niewyraźnie?