Październikowe notowania na rynku aptecznym

 3 minuty

farmaceuci w aptece

Rynek apteczny w październiku br. zanotował sprzedaż na poziomie 3,75 mld zł. Oznacza to 4,4 proc. wzrost w stosunku do października ubiegłego roku i 1,7 proc. wobec września 2021 r.

Z najnowszej analizy PEX PharmaSequence, wynika, że w październiku tego roku wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 r. wzrosła o 156,7 mln PLN (+4,4 proc.). Z kolei wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 64 mln PLN (+1,7 proc.). Obrót statystycznej apteki w październiku 2021 wyniósł 284 tys. zł i był to wzrost o 6,8 proc. względem analogicznego okresu 2020 r.

W porównaniu do października 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,1 mld zł i wzrosła o 19,5 mln zł (+1,7 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 934,1 mln zł i wzrosła o 139 mln zł (+17,5 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,6 mld zł i spadła o 5 mln PLN (-0,3 proc.).

Wzrosty od września br.

Z kolei w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła wartość wszystkich monitorowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 21,6 mln zł (+1,9 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 35,5 mln zł (+3,9 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 4,2 mln zł (+0,3 proc.). Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 24,3 zł i wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7,1 proc.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30,3 zł (wzrost o 4,1 proc. vs październik 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31,2 zł (wzrost o 5,7 proc. vs październik 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 19,2 zł (wzrost o 8,3 proc. vs październik 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25 proc. i była niższa o 0,1 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do września marża spadła o 4,8 proc.

W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 863 mln zł, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł natomiast w październiku 23 proc. i był wyższy o 0,1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,7 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Co przed nami?

Jak szacuje PEX PharmaSequence, sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39,9 mld zł, czyli o 5,8 proc. więcej niż w roku 2020. Z kolei estymowana wartość refundacji wyniesie 9,6 mld PLN (+2,1 proc. w stosunku do 2020 roku).

źródło: PEX PharmaSequence