Opublikowano pierwszą listę leków krytycznych uzgodnioną w UE

 2 minuty

leki-ue

Komisja Europejska (KE), szefowie agencji leków (HMA) i Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowali pierwszą wersję unijnego wykazu leków krytycznych. Dokument zawiera ponad 200 substancji czynnych produktów leczniczych, uznawanych za krytyczne dla systemów opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej, dla których w celu uniknięcia niedoborów należy zagwarantować ciągłość dostaw.

Kiedy lek uważa się za krytyczny?

Wykaz jest ważnym narzędziem wspierającym wysiłki UE na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i zapobiegania niedoborom leków o krytycznym znaczeniu. Umieszczenie na liście nie jest równoznaczne z tym, że w najbliższej przyszłości leku może brakować. Oznacza jedynie, że zapobieganie niedoborom tych właśnie leków jest szczególnie ważne, gdyż mogą one spowodować poważne szkody dla pacjentów i stanowić znaczące wyzwania dla systemów opieki zdrowotnej.

Lek uważa się za krytyczny, jeśli jest stosowany w leczeniu poważnych chorób i w przypadku jego niedoboru nie można go łatwo zastąpić innymi lekami.

Unijny wykaz leków o krytycznym znaczeniu uzupełnia inne środki przyjęte przez grupę zadaniową EMA/HMA ds. dostępności leków dopuszczonych do obrotu oraz przez MSSG, takie jak dobre praktyki dla przemysłu oraz pacjentów i organizacji pracowników służby zdrowia w zakresie zapobiegania niedoborom leków, niedawno utworzony mechanizm solidarności, zestaw narzędzi MSSG oraz zalecenia MSSG dotyczące działań mających na celu uniknięcie niedoborów kluczowych antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych.

Opublikowaną lista znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl