Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych

 1 minuta

Kobieta segreguje leki w szufladach

źródło: Nia.org.pl / Dziennikustaw.gov.pl

Rozporządzenie określa:

  1. sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”;
  2. sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego;
  3. sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
  4. wzór zapotrzebowania;
  5. sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.

Zgodnie z § 8 ww. dokumentu, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ: