Onkologia: duże zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy oraz raka piersi

 3 minuty

mammografia-rak-piersi

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – donosi Medexpress.pl.

Cel rozporządzenia MZ

  • Celem projektowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 916) jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych w zakresie programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawa jakości udzielanych świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi.
  • W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, w przypadku programu raka szyjki macicy, przesunięcie górnej granicy wieku z 59 r.ż. do 64 r.ż. oraz w przypadku programu profilaktyki raka piersi rozszerzenie granic wieku z 50–69 na 45–74 r.ż.
  • Proponuje się także kierowanie kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2 do świadczenia „Opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi”. Świadczenie te gwarantuje systematyczne przeprowadzanie badań diagnostycznych (m.in. mammografii, USG piersi, rezonans magnetyczny piersi) oraz konsultacji lekarskich.
  • Ponadto, należy wskazać, że ryzyko wystąpienia raka piersi po zakończonym procesie leczenia nie zmniejsza się, dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się ponowne objęcie skryningiem osób, które zakończyły etap leczenia, oraz 5-letni okres monitorowania po zakończonym leczeniu raka piersi, w tym również kobiet, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT).
  • Proponuje się również usunięcie z programu, biopsji cienkoigłowej, w celu wykonywania wyłącznie biopsji gruboigłowej z określeniem typu histologicznego u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości podczas badania mammograficznego lub USG piersi. Wprowadzono także zmianę umożliwiającą wykonanie oceny immunohistochemicznej receptora Er, PgR i HER 2 oraz Ki67 z materiału z biopsji gruboigłowej guza piersi w przypadku potwierdzenia w badaniu histopatologicznym komórek raka piersi na etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi.
  • W związku z Narodową Strategią Onkologiczną, która wskazuje na konieczność wprowadzenia obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych proponuje się wprowadzenie wymogu stosowania mammografów cyfrowych. Zaktualizowano i dostosowano do powyższej zmiany przepisy dotyczące kontroli jakości badań mammograficznych, audytu klinicznego zdjęć mammograficznych oraz wymogi dotyczące mammografu cyfrowego.Wprowadzenie obowiązku stosowania mammografów cyfrowych zaplanowano z okresem przejściowym do dnia 30 września 2025 r.
  • Projekt zakłada także dostosowanie przepisów do obowiązujących wymagań dotyczących kwalifikacji elektroradiologa.
  • Powyższe zmiany mają na celu realizowanie wysokiej jakości profilaktyki wtórnej uwzględniającej epidemiologię raka szyjki macicy oraz raka piersi.

źródło: Medexpress.pl