Ogłoszono konkurs ws. bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera, ich rodzin i opiekunów

 3 minuty

ikp

Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił konkurs na wybór partnera do projektu na uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów. Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2024 r.

Bezpłatna infolinia dla chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne

Projekt pod nazwą „Helpline – uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów” ma być realizowany od października 2024 r. do kwietnia 2027 r. Jego szacowany budżet to 5 mln 998,9 tys. zł.

W ogłoszeniu o otwartym naborze partnera do projektu wyjaśniono, że chodzi o uruchomienie i prowadzenie przez co najmniej 24 miesiące bezpłatnej infolinii i udzielenie za jej pośrednictwem minimum 35 tys. porad.

Działania obejmą także przeszkolenie zespołu infolinii z udzielania informacji telefonicznej lub poprzez czat, przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej merytorycznego zakresu działalności infolinii, utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy o podstawowych formach wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne i ich opiekunów, a także opracowanie rekomendacji dotyczących dalszego funkcjonowania infolinii.

Działanie infolinii

  • Infolinia ma być przygotowana do uruchomienia w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia projektu. Do zespołu obsługującego infolinię mają wchodzić: psycholodzy, psychoterapeuci albo inne osoby uprawnione do udzielania takiego poradnictwa, prawnik i terapeuta zajęciowy. Infolinia ma działać przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, przy czym w dni powszednie przez co najmniej 11 godzin, w godzinach 10.00-21.00, a w soboty w godzinach 10.00-16.00.
  • Projekt będzie realizowany w partnerstwie z jedną organizacją pozarządową działającą w obszarze na rzecz osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne. Organizacja samodzielnie lub poprzez swoich członków powinna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia we wsparciu osób chorych (lub ich rodzin lub ich opiekunów) na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne w okresie ostatnich 8 lat. Organizacja powinna też posiadać, samodzielne lub poprzez swoich członków i członkinie, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia telefonicznego związanego ze wsparciem opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jak złożyć ofertę?

W ramach naboru kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę. Należy ją przesłać w formie elektronicznej na adres: koordynatorUE@rpp.gov.pl oraz w formie pisemnej na adres: Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa. Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2024 r. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na partnera projektu „Helpline – uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów” są dostępne na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (PAP).

źródło: PAP