Od 1 lutego br. zerowa stawka VAT na niektóre produkty w aptekach

 4 minuty

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na towary spożywcze. W związku z powyższym od 1 lutego br. apteki i hurtownie muszą dostosować zmiany w kasach rejestrujących w zakresie niektórych produktów – informuje Rynekzdrowia.pl.

Zerowy VAT na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Wprowadza m.in. zerowy VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc., w tym na niektóre produkty znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych.

Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.
Tarcza antyinflacyjna 2.0. Towary spożywcze objęte stawką 0 proc. VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. (sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej wg. wskazanych kodów CN):

  • CN ex 2106 – preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • CN 2202 – 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • Bez względu na CN – dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0. wprowadza obniżki stawek VAT i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach fiskalnych.

Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT. Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Wprowadzenie zerowej stawki VAT w aptekach

Jak przekazała Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska, systemy apteczne zawierają informację dotyczącą zmian. W przypadku systemu KAMSOFT – pierwsza baza KS-BLOZ została opublikowana już 28.01.2022 a wraz z nią instrukcja „Zmiany w VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022” pozwalająca na aktualizację parametrów programu do właściwego naliczania podatku.

Analogiczna instrukcja dotyczy programu Apteka Malickiego. Aktualizacji należy dokonać przed pierwszą sprzedażą 1 lutego 2022 r.

Jednocześnie KAMSOFT podał informację, że ze względu na: „brak informacji od niektórych producentów, nie wszystkie towary w bazie BLOZ będą miały określone te parametry. W tej sytuacji użytkownik jest zobowiązany zweryfikować albo samodzielnie określić stawki VAT dla takich pozycji”.

źródło: Rynekzdrowia.pl