Od 1 lipca br. wyższa odpłatność za lek recepturowy

 1 minuta

receptura-papaweryna

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina: od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowa opłata ryczałtowa za lek recepturowy – 18,00 PLN.

Opłata za lek recepturowy – podstawa prawna

Wysokość opłaty ryczałtowej wynika z art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków i jest bezpośrednio związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę:

… odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Od 1 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3 600 zł, stąd też ryczałt za lek recepturowy wzrasta do 18,00 PLN.

ZOIA prosi farmaceutów o aktualizację w programie aptecznym w celu poprawnego naliczania pobieranej odpłatności.

źródło: Zoia.szczecin.pl