Obowiązek izolacji chorych na małpią ospę

 2 minuty

badania-pandemia-polacy

Osoby zakażone i chore na małpią ospę, a także podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, będą objęte obowiązkiem izolacji w warunkach domowych – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zmiany będą dotyczyć osób niewymagających hospitalizacji – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji opublikowano na stronach RCL. Zmiany mają spowodować ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby w Polsce.

Jak uzasadniono, ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed szerzeniem się ospy małpiej – choroby dotychczas w kraju niewystępującej, projektowane rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności, osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, niewymagające hospitalizacji.

Projekt w konsultacjach

Projekt skierowano do konsultacji publicznych z trzydniowym terminem na zgłaszanie uwag. Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania projektu wynika z konieczności jak najszybszego wejścia projektowanych przepisów w życie i wprowadzenia izolacji.

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w Polsce potwierdzono ponad 50 przypadków ospy małpiej. Około 20-30 osób w tej chwili przebywa w szpitalach, ma dość łagodne objawy.

W maju br. został wprowadzony obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych na ospę małpią, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na tę chorobę. Jest obowiązek zgłaszania każdego przypadku do służb sanitarnych.

źródło: Politykazdrowotna.com