NRA: utrzymywanie uchwał ws. dyżurów w czasie epidemii nie jest racjonalne

 1 minuta

aptekarz przed komputerem

źródło: Nia.org.pl / Rynekaptek.pl

W ocenie NRA przepisy art. 94 ust. 1-2a ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczące ustalania rozkładów godzin pracy aptek, w tym tzw. dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, powinny być uchylone, ponieważ przewidziane w nich normy są rażąco nieadekwatne do istniejących warunków, szczególnie tych wynikających ze stanu epidemii.

Zdaniem NRA, należy wprowadzić normę prawną zawierającą upoważnienie dla wojewody do fakultatywnego ustalania w drodze zarządzenia planu dyżurów aptek. Plan dyżurów powinien obejmować wyłącznie apteki prowadzone przez podmioty zawierające umowę na realizację recept. Ponadto powinien być uzgadniany z dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ oraz konsultowany z radami właściwych okręgowych izb aptekarskich.

Pełną treść uchwały NRA znajdą Państwo TUTAJ.