NRA: farmaceuta w szpitalu powinien zarabiać tyle, co lekarz

 1 minuta

źródło: Farmacja.pl

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w liście do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko, zauważa, że dysproporcje te w bardzo istotnym stopniu dotyczą obecnie farmaceutów szpitalnych – podaje serwis Farmacja.pl. Elżbieta Piotrowska- Rutkowska proponuje, by akt normatywny określający sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjmował zasadę, że farmaceuci są traktowani na takich samym zasadach jak lekarze.

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości – a więc takie, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych. Prezes NRA wskazuje, że farmaceuci muszą ukończyć studia na tej samej uczelni, co lekarze, a warunkiem uzyskania dokumentu prawa wykonywania zawody jest również odbycie stażu zawodowego. Farmaceuci podlegają też obowiązkowi ustawicznego kształcenia i odbywają specjalizacje.