Nowy wykaz substancji psychotropowych – rozporządzenie MZ skierowano do ogłoszenia

 2 minuty

lista-refundacyjna-projekt-11-2022

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych zostało skierowane do ogłoszenia – informuje Rynekzdrowia.pl.

Zmiany w wykazie substancji psychotropowych, psychoaktywnych i środków odurzających

Nowe rozporządzenie rozszerza wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy:

  • substancje psychotropowe grupy I-P o związek chemiczny HHC-O (O-acetyloheksahydrokannabinol);
  • substancje psychotropowe grupy II-P o dwa związki chemiczne: EUTYLON i α-PHiP;
  • substancje psychotropowe grupy IV-P o jeden związek chemiczny: ESZOPIKLON.

Uzupełniony został wykaz środków odurzających ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy”, zawarty w załączniku nr 2, w części „1. Środki odurzające grupy I-N” o dwa związki chemiczne: BRORFINĘ, METONITAZEN.

Zmiany nastąpiły również w „Wykazie nowych substancji psychoaktywnych”, zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Dodano trzy związki chemiczne: 3D-MXE, MXPr, MXiPr. oraz zmianę brzmienia lit. a w punkcie 2.2. w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy – grupa I-NPS” pozwalającą doprecyzować grupę substancji pochodnych wywierających działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Zmiany wobec potencjalnego zagrożenia

Jak wynika z treści dokumentu, w związku z szybkim tempem pojawiania się na rynku nowych narkotyków, które są coraz częściej substancjami o ostrej toksyczności i mając na względzie dostępność tych substancji, m.in. za pośrednictwem różnych internetowych kanałów dystrybucji, wprowadzenie zmian było konieczne.

Autorzy dokumentu podkreślają, że substancje psychoaktywne „wykazują działanie na ośrodkowy układ nerwowy, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować szkody społeczne”. Zważywszy na brak powszechnej świadomości co do zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi, „nieodzowne jest bezzwłoczne ograniczenie ich dostępności”.

źródło: Rynekzdrowia.pl