Nowy konsultant krajowy ds. farmakologii klinicznej

 2 minuty

źródło: SUM

Prof. Okopień był konsultantem wojewódzkim ds. farmakologii klinicznej w woj. opolskim (1999-2003), a od 2007 r. konsultantem w woj. śląskim. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od 1989, sekretarz Oddziału Śląskiego 1992-1998), Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii (od 1999), Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii Monitorowanej (od 1995), New York Academy of Sciences (od 1997), Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (od 2000), Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (od 2001), International Atherosclerosis Society (2003).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich i Odznaką Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymał nagrody zespołowe: dwukrotnie I st. Ministra Zdrowia(za badania dot. prewencyjnego działania antagonistów wapnia u szczurów karmionych dietą miażdżycorodną oraz za cykl publikacji dot. problemów dodatkowych efektów farmakodynamicznych leków hipolipemicznych), nagrodę II st. Rektora ŚAM (oznaczanie cytokin osoczowych odpowiedzialnych za miażdżycowe uszkodzenie naczyń) oraz I st. Rektora SUM (wykazanie działania przeciwzapalnego fenofibratu u chorych z nietolerancją metaboliczną glukozy).

W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.