Nowelizacja rozporządzenia ws. recept

 2 minuty

farmaceutka wypelnia recepte i trzyma lekw dloni

źródło: Dziennikustaw.gov.pl / Rynekaptek.pl

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej. Doprecyzowano w nim m.in. to, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.

Zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty. W tym jednak przypadku zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na papierową postać recepty.

Jak donosi Rynekaptek.pl, rozporządzenie rozszerza katalog wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją. Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy:

  • recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny,
  • nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego,
  • na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki.

Pełną treść znowelizowanego rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.