Nowa lista refundacyjna już 1 lipca br.

 2 minuty

źródło: Mz.gov.pl

W porównaniu do XXVII obwieszczenia obowiązującego od 1 maja br., do najnowszego wykazu dodanych zostanie 107 produktów (unikalnych kodów EAN), w tym:

  • 57 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 17 wyrobów medycznych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 10 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

Statystyki opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu listy refundacyjnej przedstawiają się m.in. następująco:

  • dla 265 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 180 produktów w ramach listy aptecznej (od 201,96 zł do 0,01 zł),
  • dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł),
  • dla 599 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 235,11 zł do 1 gr),
  • dla 230 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 395,21 zł),
  • dla 705 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 215,24 zł do 1 gr),
  • dla 161 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 6,37 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 65 produktów (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Szczegółowe ujęcie projektu wraz z pełnym wykazem substancji czynnych objętych refundacją znajdą Państwo na stronach: www.mz.gov.pl oraz www.bip.mz.gov.pl.