Nobel z medycyny przyznany

 1 minuta

źródło: Gazeta.pl

Mechanizm autofagii (autofagocytozy) polega na trawieniu przez komórkę obumarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury. Wykorzystywany jest szczególnie w okresie niedoboru substancji odżywczych. Komórka podtrzymuje wtedy głównie procesy niezbędne do życia, a energię pozyskuje ze zbędnych elementów. Zjawisko autofagii zostało zaobserwowane po raz pierwszy w latach 60. ub.w., jednak dopiero badania tegorocznego laureata we wczesnych latach 90. nad drożdżami piekarskimi przyczyniły się do identyfikacji genów odpowiedzialnych za proces oraz poznania szczegółowych mechanizmów, według których się on odbywa.

Wyjaśnienie procesu autofagii umożliwia zrozumienie reakcji (także i ludzkich) komórek na niedobór pożywienia lub infekcje. Mutacje w genach odpowiedzialnych za autofagię mogą wywołać choroby. Procesy autofagii odgrywają rolę w przebiegu niektórych postaci nowotworów, chorób neurologicznych (choroba Parkinsona) czy cukrzycy. Obecnie trwają prace nad lekami, które miałyby wpływać właśnie na procesy autofagii.