NIK krytycznie o programie walki z nowotworami

 1 minuta

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że reagowało na ustalenia NIK, jednak nie mogło zatrzymać pewnych procesów, które zostały uruchomione za rządów poprzednich ministrów zdrowia. Kontrola NIK objęła okres od 2006 r. do końca pierwszego półrocza 2008 r. Zdaniem NIK, już na etapie przygotowywania programu resort popełnił poważne błędy w nadzorze całego przedsięwzięcia. Program został stworzony w oparciu o dokument, którego ministerstwo nie zamówiło i formalnie nie zaakceptowało. Miał być napisany przez specjalny ministerialny zespół. W rzeczywistości rolę wiodącą w jego powstaniu przejął jeden z ośrodków – Centrum Onkologii w Warszawie.