NIA rozszerza rekomendacje dla aptek

 3 minuty

farmaceutka i farmaceuta układaja leki w szufladach aptecznych

źródło: Oia.waw.pl

Stałe zespoły zmianowe
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz wyeliminowania ryzyka transmisji wirusa pomiędzy pracownikami zaleca się w miarę możliwości ustalenie stałych zespołów pracujących na przeciwnych zmianach oraz rezygnację z tzw. zakładek. Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana czasu pracy ze zmian 8-godzinnych na zmiany 12-godzinne co drugi dzień.
W przypadku utrzymania dwóch zmian zaleca się wprowadzenie przerwy na przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, klamki, klawiatury, bilonownice po zakończeniu zmiany porannej i przeprowadzenie takiej samej dezynfekcji po zmianie popołudniowej.

Dezynfekcja
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii konieczne jest dokonywanie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego po każdym pacjencie.
Przypominamy o możliwości samodzielnego wykonania środków dezynfekcyjnych na bazie spirytusu konsumpcyjnego – https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-24-marca-2020-roku

Maski ochronne, rękawiczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe
Niezależnie od zaleceń WHO i GIS należy uznać, że każde dodatkowe formy zabezpieczenia takie jak maski ochronne, rękawiczki, przyłbice zmniejszają ryzyko transmisji wirusa. Ze względu na zwiększającą się dostępność środków ochrony osobistej rekomenduje się stałe stosowanie środków ochrony osobistej. Zaleca się również zalecanie używania masek ochronnych pacjentom w przypadku wszystkich kontaktów z innymi osobami.

Opłaty bezgotówkowe
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość ograniczenia płatności za zakupy do płatności bezgotówkowych (karty płatnicze, BLIK). W takim przypadku konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji o ograniczeniu możliwości płatności gotówką. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wprowadzenie takiego rodzaju ograniczenia powinno uwzględniać sytuacje wyjątkowe, w przypadku których odmowa przyjęcia płatności gotówką mogłaby skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta.

Obsługa w godzinach 10-12
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w godzinach 10-12 obsługa pacjentów powinna zostać ograniczona do pacjentów powyżej 65. r.ż.

Udostępnianie pacjentom rękawiczek lub środków do dezynfekcji
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii konieczne jest zapewnienie pacjentom foliowych rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji. Rozporządzenie nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków.