NIA na temat sytuacji na rynku paliw

 2 minuty

Samorząd Aptekarski opublikował informację dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne na temat szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Sytuacja na rynku paliw

Informacja NIA dotyczy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1967, z późn. zm.), która weszła w życie 20 września br.

„Celem przepisów ww. ustawy jest zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za ciepło ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej.

Ustawa wprowadza określa m. in. zasady i tryb:

  1. ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”;
  2. przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”, oraz właściwość organów w tych sprawach.[…]”

Pełną treść informacji NIA znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl