NFZ: zmiany w słowniku procedur XML

 1 minuta

obowiazek-sprawozdawczy-apteki

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 marca 2023 r. zmienia się słownik procedur XML – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na czym polegają zmiany w słowniku procedur XML?

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

  • 90054 – leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B;
  • 90095 – leczenie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej;
  • 90104 – leczenie chorych na raka gruczołu krokowego.

Dodano nowe programy lekowe:

  • 90199 – leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową;
  • 90200 – leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK).

źródło: Nfz.gov.pl