NFZ wydał ok. 37 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego w 18 lat

 2 minuty

ekuz

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma już 20 lat. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał łącznie ok. 37 mln kart EKUZ. Rekordowy był pod tym względem 2019 r. z blisko 3,7 mln wyrobionymi kartami.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, który zapewnia dostęp do niezbędnego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu w państwach UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i w Wielkiej Brytanii. Za jej wydawanie Polsce odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

„Karta EKUZ uprawnia do opieki zdrowotnej na dokładnie takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy” – przypomniał w komunikacie NFZ.

Łącznie NFZ wydał już ponad 37 mln kart EKUZ. Rekordowy pod tym względem był 2019 r. kiedy Fundusz wyrobił blisko 3,7 mln kart.

Pierwsze karty wydawane przez NFZ miały tylko dwumiesięczny okres ważności. Wyjątek stanowili emeryci – ich karta była wydawana na pięć lat. Obecnie karta EKUZ np. dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na trzy lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18. urodzin. (PAP)

źródło: PAP