NFZ: Uzdrowiska wznawiają działalność od 11 marca br.

 2 minuty

uzdrowiska

źródło: Politykazdrowotna.com

Jak przypomina NFZ, od 11 marca br. uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć na podstawie skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest: negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka.

Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu przed wyjazdem poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia. Co ważne, jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Jak zapewnia NFZ, pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ: personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony, obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS, a wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu albo zostali zaszczepieni.