NFZ podał, ile płaci aptekom za testowanie

 2 minuty

Prezes NFZ wydał nowe zarządzenie z katalogiem produktów rozliczeniowych za usługi związane ze zwalczaniem COVD-19 – informuje Rynekzdrowia.pl. Podano stawki za testowanie na COVID-19 w aptekach.

Warunki rozliczenia testowania przez aptekę

27 stycznia br. prezes NFZ wydał zmienione zarządzenie Nr 12/2022/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2: 35,83 zł

  • obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu;
  • do rozliczenia przez apteki ogólnodostępne;
  • finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ;
  • konieczność sprawozdania wyniku testu.

Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu): 23,24 zł

  • obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu);
  • do rozliczenia przez apteki ogólnodostępne;
  • finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ;
  • konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego.

Nowe produkty rozliczeniowe dla aptek

Od 27 stycznia apteki mają możliwość wykonania testów antygenowych w kierunku COVID-19. Jak uzasadnia NFZ, potrzeba rozszerzenia działalności apteki o wykonywanie testów antygenowych przez farmaceutów podyktowana jest pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron, który wykazuje duży potencjał zakaźny.

W takim przypadku pojawia się ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii i zwiększenia dynamiki zakażeń. W związku z powyższym, niezbędne jest uruchomienie kolejnych punktów testowania w celu zidentyfikowania przypadków z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

W tym celu utworzono nowe produkty rozliczeniowe:

  • 99.05.0009 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 o wartości 35,83 (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu; finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego)
  • 99.05.0010 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) o wartości 23,24 zł (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu); finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego).

źródło: Rynekzdrowia.pl