NCN ogłasza konkurs na projekty badawcze z zakresu antybiotykoodporności – w puli 500 tys. euro

 2 minuty

Polscy uczeni mogą ubiegać się o środki w wysokości 500 tys. euro w konkursie dotyczącym problemu oporności na antybiotyki, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) – poinformował „Puls Medycyny”. Termin nadsyłania wniosków upływa 14 marca br.

Cel konkursu Narodowego Centrum Nauki

Konkurs dotyczy wyłącznie obszaru badań podstawowych. Jego celem jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze). Wnioski można zgłaszać do 14 marca 2024 r.

„Projekty finansowane w konkursie muszą mieć na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym/grzybiczym lub zaprojektowanie nowych środków/sposobów leczenia wobec narastającej antybiotykooporności. Szacowany budżet konkursu to ok. 20 mln euro” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie organizatora.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie JPIAMR IMPACT mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, ale jednocześnie z danego kraju mogą pochodzić maksymalnie dwa zespoły realizujące.

W konkursie biorą udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Polskie zespoły mogą składać do NCN wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy.

NCN zachęca badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie do udziału w webinarium, które odbędzie się 24 stycznia 2024 o godz. 13:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.

źródło: Pulsmedycyny.pl