Naukowa Fundacja Polpharmy nagrodziła doktorantów

 2 minuty

W tej edycji zgłoszonych zostało 16 wniosków. Stypendia w wysokości 10 tys. zł finansowane ze środków Fundacji otrzymali:

Maria Szubert (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tytuł pracy: „Ocena wpływu leczenia Danazolem na odpowiedź zapalną i angiogenezę u kobiet z endometriozą”),

Marta Szumilak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tytuł pracy: „Synteza i właściwości biologiczne bis-pochodnych poliamin alifatycznych”),

Ewelina Stoczyńska-Fidelus (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tytuł pracy: „Rola heterozygotycznych mutacji genu TP53 w procesie nowotworzenia”),

Małgorzata Geszke-Moritz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, tytuł pracy: „Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu wykrywania i obrazowania komórek nowotworowych”),

Paweł Mach (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie, tytuł pracy: „Wartość kliniczna oznaczenia sHLA-G w surowicy krwi u kobiet z rakiem jajnika oraz z endometriozą w jamie otrzewnej”),

Joanna Bogusławska (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, tytuł pracy: „Rola 3’UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku nerki typu jasnokomórkowego [ccRCC]”)

Anna Kozieradzka (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, tytuł pracy: „Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową”).

 

Program stypendialny Naukowej Fundacji Polpharmy został uruchomiony w 2006 r. Jest adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Podyplomowego Kształcenia Medycznego. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej.
źródło: Polpharma