Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030

 2 minuty

dzien-zdrowia-psychicznego

Rząd planuje wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Co czwarta osoba w Polsce z problemami psychicznymi

Konieczność podjęcia pilnych prac nad projektem kolejnej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika m.in. z faktu dobiegającego do końca okresu, na jaki został uchwalony dotychczas obowiązujący Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (lata 2017-2022).

W uzasadnieniu projektu wskazano, że problem zaburzeń i chorób psychicznych stał się szczególnie istotny w ostatnich latach. Do wzrostu rozpowszechnienia problemów psychicznych przyczyniła się epidemia COVID-19 i konieczność czasowego wprowadzenia ograniczeń z nią związanych. Kolejnym wyzwaniem są negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, wynikające z wojny toczącej się w Ukrainie oraz konieczność zapewnienia właściwego wsparcia dla osób dotkniętych tym konfliktem.

„Statystycznie w Polsce co czwarta osoba miała lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym” – podkreślono. Zapewnienie dostępu do środowiskowych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji dotkniętej zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększyć skuteczność leczenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

źródło: Politykazdrowotna.com