Narodowy Frakcjonator Osocza i dwa dni wolnego od pracy dla honorowych dawców krwi

 3 minuty

krwiodawcy

Powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza wytwarzającego poszczególne produkty krwiopochodne, których brakuje na rynku oraz doprecyzowanie uprawnień dawców krwi przewiduje projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Projekt ustawy w konsultacjach

Projekt ustawy opublikowano w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Jest on na etapie konsultacji publicznych. Projektowane przepisy mają uregulować kwestie związane z gospodarką osoczem i zapewnieniem samowystarczalności kraju w krwiopochodne produkty lecznicze.

W uzasadnieniu projektu ustawy przypomniano wnioski Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r. W jej raporcie wskazano, że „brak długofalowych rozwiązań w zakresie zapewnienia frakcjonowania osocza pozyskanego od polskich dawców krwi stwarza nie tylko problemy z zagospodarowaniem posiadanych przez centra nadwyżek tego składnika, ale może również wpłynąć negatywnie na przyszłe zaopatrzenie pacjentów w leki ratujące życie”.

Utworzenie Narodowego Frakcjonatora Osocza

Rozwiązaniem tego problemu w projektowanej ustawie jest utworzenie Narodowego Frakcjonatora Osocza, który będzie wytwarzał produkty krwiopochodne, by zaspokoić potrzeby krajowe.

Zakłada się też – do czasu rozpoczęcia produkcji przez NFO, co zajmie ok. 6 lat – wprowadzenie możliwości zawierania przez Narodowy Frakcjonator Osocza (NFO) albo Narodowe Centrum Krwi (NCK) umów na usługowe frakcjonowanie osocza z wytwórcami zagranicznymi. To z kolei wymusza zmianę formy organizacyjnej NCK – utworzenie jako państwowej osoby prawnej i wpisanie w strukturę publicznej służby krwi.

„To najbardziej doniosłe zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zadania związane z koordynacją i nadzorem gospodarki osoczem będą realizowane przez NCK.

Dni wolne od pracy dla honorowych dawców krwi

W projekcie ustawy przewidziano także, że honorowym dawcom krwi przysługiwać będą dwa dni zwolnienia od pracy i od wykonywania czynności służbowych, co gwarantuje im odpowiedni odpoczynek i regenerację organizmu.

W projekcie mowa jest także o umożliwieniu ratownikom medycznym i perfuzjonistom wykonywania zabiegów przetaczania krwi i jej składników po odbyciu specjalistycznych szkoleń. Projekt zakłada również wprowadzenie przepisów umożliwiających przetaczanie krwi i jej składników przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego i lotnicze zespoły transportu sanitarnego w trakcie transportu między szpitalami.

źródło: Politykazdrowotna.com