Najnowsze decyzje Prezesa URPL w kwestii dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych

 1 minuta

receptomat-apteki

Samorząd Aptekarski opublikował zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane w kwietniu 2024 r. decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Decyzje Prezesa URPL

W dokumencie ujęto zestawienie produktów leczniczych, które otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o skróceniu terminu ważności ich pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zestawienie zawiera informacje o produktach leczniczych, których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły w kwietniu br.

źródło: Nia.org.pl