Naczelna Izba Aptekarska publikuje stanowisko w sprawie zmian w stawie Prawo farmaceutyczne

 2 minuty

nia-nowe-dokumenty

Biuro Prawne NIA wystosowało oświadczenie „w związku z szeregiem nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w przestrzeni publicznej na temat przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zawartych w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa znajduje się na etapie prac w Senacie RP)”.

Stanowisko prawne Biura Prawnego NIA

W opublikowanym piśmie NIA przypomina – „[…] Przed szczegółową analizą poszczególnych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, pokreślić należy, że ustawa nowelizująca:

1) chroni własność i prawo dziedziczenia;

2) nie przewiduje zamykania istniejących aptek ogólnodostępnych oraz nie ogranicza ich działalności; wszelkie informacje, że ustawa nowelizująca negatywnie wpłynie na prawa lub sytuację pacjentów są nieprawdziwe;

3) nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne lub podmioty kontrolujące takie podmioty obowiązku zbycia aptek;

4) nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne żadnych nowych obowiązków; podmioty te nie muszą zmieniać swojej działalności oraz dostosowywać jej do nowych wymogów, ponieważ takie nie są wprowadzane;

5) nie wywłaszcza żadnego podmiotu, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio;

6) doprecyzowuje wyłącznie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, aby osiągnąć cele ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1015), zwanej dalej „ustawą o aptece dla aptekarza”;

7) nie odnosi się do prawa zbywania aptek ogólnodostępnych i przenoszenia zezwoleń na ich prowadzenie, w szczególności nie przewiduje obowiązku zbywania aptek na rzecz farmaceutów lub spółek farmaceutów;

8) nie dotyczy przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w wyniku nabycia spadku.

Pełną treść stanowiska znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl