MZ w sprawie ustawicznego rozwoju medyków

 1 minuta

ustawiczne-ksztalcenie

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) zarządza się, co następuje:

1. Rozporządzenie określa:

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, zwanej dalej „ustawą”;

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego;

3) wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl