MZ w sprawie dokumentacji szczepień ochronnych w postaci elektronicznej

 2 minuty

Od dnia 1 marca br. w aplikacji Gabinet.gov zostanie udostępniona funkcjonalność e-Karty Szczepień[1] umożliwiająca zarejestrowanie w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wykonanie każdego szczepienia ochronnego (obowiązkowego lub zalecanego).

Rejestracja szczepień w e-Karcie Szczepień jest fakultatywna. Nadal możliwe jest prowadzenie dokumentacji szczepień w postaci papierowej (w Karcie uodpornienia) na dotychczasowych zasadach (jedynie rejestracja szczepień przeciw COVID-19 i powszechnych szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022 obowiązkowo musi być prowadzona w e-Karcie Szczepień).

W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w e-Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie:

  1. tego samego wpisu w Karcie uodpornienia (wpis taki nadal może być jednak wykonany np. w celu zachowania ciągłości dokumentowania już rozpoczętych szczepień wielodawkowych);
  2. wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.[2]

Fakt zaszczepienia pacjenta zostanie automatycznie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu. Równocześnie nadal konieczne jest udokumentowanie szczepienie przez osobę, która je przeprowadziła w papierowej Książeczce Szczepień będącej częścią Książeczki Zdrowia Dziecka (zewnętrzna dokumentacja medyczna sporządzana na potrzeby pacjenta).

Zmiana sposobu raportowania szczepienia z papierowego w karcie uodpornienia na elektroniczny w e-Karcie Szczepień nie pociąga za sobą zmiany sposobu finasowania szczepień i wystawiania raportów rozliczenia za usługę przez NFZ.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

Poniżej materiał wideo „Obsługa szczepień w aplikacji Gabinet.gov”

źródło: Gov.pl

***

Piśmiennictwo:
1. Karta Szczepień została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o prowadzona w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666 z późn. zm.).
2. Art. 21 a i 21 b ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.).