MZ szykuje zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 3 minuty

stomatologia-dentysta

Poszerzenie wykazu świadczeń gwarantowanych m.in. o odbycie co najmniej dwóch wizyt adaptacyjnych w 3. r.ż. w przypadku dzieci odczuwających lęk dentystyczny przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Co zakłada projekt?

W środę 27 marca br. projekt skierowano do konsultacji publicznych. Ma on na celu poszerzenie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o świadczenia, dla których prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wydał pozytywne rekomendacje.

  • Projekt zakłada udostępnienie świadczenia znieczulenia ogólnego dzieciom i młodzieży, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego; dzieciom i młodzież z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, w których stres związany z zabiegiem stomatologicznym może negatywnie wpłynąć na stan ogólny pacjenta oraz dzieciom i młodzieży niewspółpracującym, pomimo przeprowadzenia wizyt adaptacyjnych oraz zastosowania uspokojenia farmakologicznego, jako jedyny skuteczny sposób przezwyciężania lęku w związku z prowadzonym leczeniem stomatologicznym.
  • Do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zagwarantowano wypełnienie zapobiegawcze PRR typu 1 polegające na opracowaniu i wypełnieniu ubytku próchnicowego na powierzchni żującej zęba (tzw. opracowanie „punktowe”) oraz uszczelnieniu zdrowych bruzd materiałem typu flow pierwszych i drugich trzonowców zębów stałych, w celu przeciwdziałania progresji i rozprzestrzenianiu się próchnicy na powierzchni żującej zęba.
  • Wprowadzono możliwość stosowania diagnostyki pantomograficznej u osób dorosłych w przypadku leczenia endodontycznego albo w przypadku świadczeniobiorców rozpoczynających leczenie protetyczne.
  • Projekt zakłada uzupełnienia niewystarczającej profilaktyki fluorkowej w pierwszych sześciu latach życia dziecka poprez wprowdzenie lakierowanie jednej czwaretej łuku zębowego, ze względu na znaczenie świadczeń profilaktycznych dla stanu zdrowia zębów, jak również wagę wcześnie podejmowanych interwencji w celu zapobieżenia rozwoju próchnicy.
  • Wprowadza się także wizytę profilaktyczną w trzecim roku życia, która ma umożliwić ocenę parafunkcji i warunków zgryzowych, a także wdrożenie profilaktyki ortodontycznej oraz co najmniej dwie wizyty adaptacyjne w trzecim roku życia w przypadku dzieci odczuwających lęk związany z zabiegiem stomatologicznym.
  • Do świadczeń gwarantowanych projekt wprowadza również repozycję i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia oraz protezę całkowita górna o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach i protezę całkowitą dolną o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach.
  • Projekt nowelizacji zakłada usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych procedury unieruchomienia zębów ligaturą drucianą. Usunięcie tego świadczenia jest następstwem wprowadzenia repozycji i unieruchomienia zwichniętego zęba lub grupy zębów jako świadczenia gwarantowanego. (PAP)

źródło: PAP