MZ przyznało subwencje uczelniom medycznym

 1 minuta

specjalizacja-farmaceuty

Opublikowano Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego podziału subwencji ze środków finansowych na rok 2021 na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego dokonanego dnia 30 grudnia 2021 r. – informuje serwis Medexpress.pl. Ile pieniędzy dostały poszczególne uczelnie?

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.[1]) ogłasza się sumaryczny podział dodatkowych zwiększeń subwencji przyznanych uczelniom medycznym ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d tej ustawy, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

źródło: Medexpress.pl