MZ powołuje nowy zespół ds. systemów teleinformatycznych

 2 minuty

nowa-e-usluga e recepta

Opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw oceny interoperacyjności w systemach teleinformatycznych oraz rejestrach medycznych wykorzystywanych w ramach polityki lekowej – poinformował serwis Medexpress.pl.

Jak donosi Medexpress.pl, w skład zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
2) Zastępca przewodniczącego Zespołu – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) Główny Inspektor Farmaceutyczny lub jego zastępca,
b) Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia lub jego zastępca,
c) Główny Inspektor Sanitarny lub jego zastępca,
d) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub jego zastępca,
e) Dyrektor Centrum e-Zdrowia lub jego zastępca,
f ) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub jego zastępca,
g) Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,
h) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,
i) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,
j) przedstawiciel:
– Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
– Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
– Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Centrum e-Zdrowia,
– Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
– Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
– Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie raportu wynikającego z oceny aktualnego stanu systemów informatycznych oraz wskazania możliwych rozwiązań, mających na celu wzmocnienie interoperacyjności systemów wykorzystywanych w polityce lekowej oraz zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych.

Pełną treść zarządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

 

źródło: Medexpress.pl