MZ powołało zespół ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej

 2 minuty

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zarządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać od 2 sierpnia br. – donosi Politykazdrowotna.com.

Strategia rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej zostało opublikowane 1 sierpnia 2022 r. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. W jego skład wchodzą:

 • Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – Przewodniczący,
 • Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
 • Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną powołany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,
 • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej,
 • przedstawiciel Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,
 • przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
 • przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu projektu strategii i zaakceptowaniu go przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Pełną treść zarządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com