MZ powołał zespół ds. opieki nad pacjentami z otyłością

 2 minuty

Opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością – informuje serwis Medexpress.pl.

Skład zespołu

1) Przewodniczący – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

c) prof. dr hab. med. Artur Mazur, II Klinika Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetu Rzeszowskiego,

d) dr hab. n. med. Karolina Kłoda, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej,

e) dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

f) dr hab. n. med. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

g) dr n. ekon. Małgorzata Sobotka-Gałązka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego;

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zadania zespołu

  1. przygotowanie propozycji programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 lat, u którego stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju;
  2. przygotowanie propozycji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorymi w wieku powyżej 18 lat leczonymi z powodu otyłości (KOS-BMI 30+).

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi zdrowia propozycji programów pilotażowych, o których mowa w § 3, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Pełną treść zarządzenia MZ znajda Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl