MZ: pierwsze posiedzenie Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet

 3 minuty

infekcje-intymne-kobiet-w-ciazy

Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Poprowadził je wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny – poinformował resort zdrowia. Podczas niego omówiono m.in. zagadnienia związane z zagwarantowaniem dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Nad czym będzie pracował zespół?

Podczas pierwszego posiedzenia omówione zostały postulaty zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia, nad którymi zespół będzie pracował. To m.in. zagadnienia związane ze zmianą wyceny świadczeń, zagwarantowaniem dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego, opieką nad kobietą w sytuacji szczególnej, wzmocnieniem roli położnej w systemie, wykonywaniem cesarskich cięć, dostępnością do opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet z niepełnosprawnościami, edukacją zdrowotną, opieką nad kobietami, które poroniły, ciążami osób młodocianych oraz wspieraniem laktacji w Polsce.

Resort poinformował, że na posiedzeniu zidentyfikowano oraz zaproponowano dodatkowe tematy w tym dotyczące zdrowia kobiet w okresie menopauzy, opieki nad kobietami dotkniętymi endometriozą, dostępu do badań prenatalnych, standardu opieki okołoporodowej, dostępu do antykoncepcji oraz opieki nad pacjentką po doświadczeniu przemocy seksualnej.

„Zdrowie prokreacyjne stanowi ważny element definicji zdrowia jako całości dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie tylko braku choroby czy zaburzeń związanych z układem rozrodczym i prokreacją u obu płci we wszystkich fazach życia” – podkreśliło Ministerstwo Zdrowia. Dodało, że zakres i jakość opieki okołoporodowej mają bezpośredni wpływ na zdrowie kobiet w okresie porodu i połogu, jak i dzieci.

Resort zwrócił uwagę, że szczególnie istotne jest przeanalizowanie w gronie ekspertów ewentualnych barier w dostępie do świadczeń w obszarze zdrowia prokreacyjnego oraz poszczególnych elementów opieki okołoporodowej oraz zaproponowanie działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w tym obszarze.

Zarządzenie powołujące zespół opublikowano w poniedziałek 6 maja w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Skład zespołu

Przewodniczącym zespołu został wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. W jego skład wchodzą m.in. konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego prof. Grażyna Iwanowicz-Palus, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego dr n. med. Michalina Drejza, przedstawiciel Kongresu Kobiet dr hab. Magdalena Środa, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do zadań Zespołu należy opracowywanie propozycji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego oraz opieki okołoporodowej. (PAP)

źródło: PAP