MZ chce jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich zawodów medycznych

 2 minuty

ksztalcenie-farmaceuci

Ministerstwo Zdrowia chce utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych. Ma to, jak uzasadnia resort, zapewnić jednolity, wysoki standard szkoleń. Projekt w tej sprawie trafił w czwartek do konsultacji.

Kształcenie podyplomowe medyków

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego zawodów medycznych są realizowane przez dwa podmioty. Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Natomiast kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP).

Konsolidacja zawodów medycznych

Resort zdrowia, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu, podnosi, że odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych oraz zapewnienia ich współpracy.

„Zmieniające się potrzeby w zakresie jakości, dostępności, specyfiki i metod kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych w odniesieniu do potrzeb epidemiologicznych i zmian demograficznych w społeczeństwie wymagają podjęcia działań mających na celu zapewnienie pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do dalszego kształcenia i rozwoju, analogicznych jakie mają przedstawiciele innych zawodów medycznych” – wskazano w uzasadnieniu. Dlatego też projekt zakłada likwidację CKPPiP i przeniesienie realizowanych przez tę jednostkę zadań do CMKP. (PAP)

źródło: PAP