Młodzi technicy chcą krótszego stażu

 1 minuta

Nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię wynagrodzenia stażystów, a są to dorośli ludzie, często już matki lub ojcowie. Utrzymanie z tak niskich wynagrodzeń jest bardzo trudne. To jeden z powodów, dla których pojawił się postulat skrócenia dwuletniego okresu nauki. Stażyści przekonują, że już po kilku miesiącach są w stanie wykonywać swój zawód jako samodzielni i pełnowartościowi pracownicy. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP stara się przekonać resort zdrowia do skrócenia okresu stażu do 12 miesięcy. Chciałby też przepisów określających możliwości dokształcania oraz stworzenia rejestru techników.

źródło: Dziennik Polski