ME: edukacja zdrowotna w szkołach od 1 września 2025 r.

 2 minuty

edukacja-zdrowotna-szkoly

„Od 1 września 2025 r. w szkołach pojawi się przedmiot edukacja zdrowotna” – poinformowała Ministra Edukacji, Barbara Nowacka. Zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyć m.in. o ochronie zdrowia psychicznego, odżywianiu i edukacji seksualnej.

Edukacja zdrowotna w szkołach od przyszłego roku szkolnego

Powiedziała, że w czasie lekcji poruszone będą takie tematy, jak m.in.: zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowe odżywianie, profilaktyka, problematyka uzależnień i edukacja seksualna. Przedmiot pojawi się w szkołach 1 września 2025 r.

„Powstał zespół, który wypracuje podstawę programową” – mówiła. Zaznaczyła, że przedmiot będzie realizowany w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w klasach I-II szkół ponadpodstawowych. Nad stworzeniem programu pracować ma zespół międzyresortowy, który ma wypracować podstawowe założenia do końca czerwca. Dodała, że będą studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Zastrzegła, że przedmiot zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Rozpoczną się one najprawdopodobniej we wrześniu lub w październiku. (PAP)

źródło: PAP