Lekarz z obligatoryjnym obowiązkiem uśmierzania bólu

 1 minuta

źródło: DGP  / Rynekaptek.pl

Ponadto w znowelizowanej ustawie znajdzie się zapis, że placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych jest obowiązana dokonywać oceny stopnia natężenia bólu, leczyć go i monitorować skuteczność takiej terapii. O taką zmianę od lat zabiegały organizacje pacjenckie, m.in. Koalicja na rzecz Walki z Bólem. Projektem zmian wkrótce zajmie się rząd.

– Leczenie bólu chorym się należy. Teraz silniej wyrażamy to prawo osobnym przepisem, równocześnie wprowadzamy obowiązek pracowników i placówek medycznych do jego bezwzględnej realizacji. Pacjent ma otrzymywać odpowiednie leki, by ból był zniwelowany – deklaruje wiceminister zdrowia, Piotr Warczyński.

Poza tym resort zdrowia uważa, że egzekwowanie tego prawa w praktyce mogą wymusić kary i pozwy sądowe w przypadku, gdy chory będzie domagał się swoich uprawnień do leczenia bólu, a placówka medyczna nie podejmie się tego w takim stopniu, w jakim zakłada ustawa.