Leczenie planowane za granicą

 3 minuty

leczenie-zagranica-nfz-2

Dzięki obecności w Unii Europejskiej pacjenci z Polski – po spełnieniu kilku warunków – mogą skorzystać z leczenia planowego za granicą – przypomina NFZ. W całej Wspólnocie w 2022 r. wydano łącznie ponad 24 tys. dokumentów, które były podstawą do leczenia planowanego. W 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 126 zgód na leczenie poza granicami kraju. Najdroższe leczenie naszego pacjenta w UE w 2023 r. kosztowało 740 tys. zł.

Leczenie planowe za granicą? Tylko w ściśle określonych przypadkach

Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) otworzyło możliwość leczenia poza granicami kraju. Prawo do skorzystania z planowanego leczenia poza Polską przysługuje za zgodą instytucji kraju ubezpieczenia. W Polsce jest nią Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chodzi np. o sytuację, w której świadczenie jest gwarantowane w danym państwie, ale czas oczekiwania na jego udzielenie jest zbyt długi w stosunku do stanu zdrowia pacjenta.

Ponadto w Polsce istnieje możliwość uzyskania zgody na leczenie planowane również w sytuacji, gdy świadczenie jest gwarantowane, ale nie ma możliwości jego wykonania w naszym kraju. Taka zgoda może dotyczyć też leczenia poza Unią Europejską.

Dokumenty E112/S2 w liczbach

Podstawą udzielenia świadczeń planowanych zgodnie z przepisami o koordynacji był dokument E112, a następnie od 2010 r. jest dokument S2. Dotyczą one leczenia planowego w innym państwie członkowskim UE.

Według raportu o Transgranicznej opiece zdrowotnej w Unii Europejskiej*, w 2022 r. w całej Unii łącznie wydano ponad 24 tys. dokumentów S2. Jeden taki dokument może być podstawą do rozliczenia kilku etapów leczenia.

W 2023 r. NFZ wydał 126 zgód na leczenie poza Polską

W 2023 r. do Centrali NFZ wpłynęło łącznie 160 wniosków o leczenie poza granicami kraju i pokrycie kosztów transportu. Kontynuowaliśmy też procedowanie 42 wniosków z 2022 r. W tych 202 sprawach, 55 dotyczyło dzieci. Łącznie w 2023 r. wydaliśmy 126 zgód na leczenie planowe za granicą (w UE i poza Wspólnotą).

W 2023 r. za leczenie kardiochirurgiczne rocznego dziecka w USA, NFZ zapłacił ok. 6,5 mln zł. Natomiast w przypadku leczenia w Unii Europejskiej Fundusz zapłacił ok. 740 tys. zł za leczenie dorosłego pacjenta w zakresie chirurgii onkologicznej.

NFZ stawia na edukację

Aby pokazać, jak krok po kroku wypełnić wniosek o wydanie zgody na leczenie poza Polską, prowadzimy szkolenia dla lekarzy. Zorganizowaliśmy również webinarium, gdzie eksperci z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ wyjaśniali zasady kierowania na leczenie planowane za granicą.

***

* https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1154&langId=en

źródło: Nfz.gov.pl