Kursy szczepień dla farmaceutów – ostatnie nabory w tym roku

 2 minuty

zajecia ze studentami

Samorząd Aptekarski informuje o przedłużonej rejestracji na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów.

Część teoretyczna – kurs teoretyczny trwać będzie do 6 grudnia 2021 r. Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w formularzu zgłoszeniowym.

Terminy szkoleń

Rejestracja na szkolenia możliwa jest do 29 listopada do godz. 8.00. Dane zarejestrowanych osób będą przekazywane systematycznie do CMKP w każdy poniedziałek. Link do logowania przesyłany będzie bezpośrednio przez CMKP – prosimy o monitorowanie skrzynek mailowych.

Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną i odbyć szkolenie według harmonogramów ustalonych przez poszczególne uczelnie, jednak nie później niż do 10 grudnia 2021 r.

NIA przypomina, że szkolenie z wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 składa się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym, przystąpienie do części teoretycznej zobowiązuje do ukończenia również części praktycznej.

Uwaga!

NIA informuje, że w najbliższych szkoleniach praktycznych będą mogły również uczestniczyć osoby, które mają ukończoną część teoretyczną z wykonywania szczepień, a dotychczas nie ukończyły części praktycznej.

źródło: Nia.org.pl