Koronawirus: materiały dla farmaceutów

 2 minuty

farmceutka i farmaceutka patrzą na monitor komputera

źródło: Nia.org.pl

W skład opublikowanych materiałów wchodzą:

 • zalecenia GIS dla farmaceutów;
 • najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami przygotowane na podstawie zaleceń WHO, ECDC oraz FIP;
 • listę oddziałów zakaźnych z podziałem na województwa;
 • projekt plakatów w wersji do wydruku kolorowego i czarno-białego.

W związku wystąpieniem potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem, NIA zwraca się prośbą o podjęcie następujących działań:

 • zapoznanie się przesłanymi materiałami;
 • ustalenie na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/ danych teleadresowych stacji sanitarno-epidemiologicznej najbliższej apteki;
 • umieszczenie otrzymanego od NFZ plakatu w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla pacjentów (najlepiej w pobliżu wejścia do apteki);
 • zachowanie środków ostrożności mających na celu zabezpieczenie personelu apteki przed infekcją (tj. zachowanie odległości co najmniej 1 m od osób z objawami chorobowymi, częste mycie rąk i dezynfekcję blatów, klamek i innych przedmiotów i powierzchni narażonych na skażenie drogą kropelkową, jak najczęstszą wymianę fartuchów ochronnych);
 • informowanie pacjentów o potrzebie podejmowania racjonalnych działań, tj. m.in. ograniczenie gromadzenia zapasów leków, środków dezynfekcyjnych, masek ochronnych oraz używanie masek ochronnych wyłącznie przez osoby chore;
 • szerokie udzielanie informacji o koniecznych środkach ostrożności;
 • w przypadku identyfikacji pacjentów spełniających kryteria wystąpienia infekcji koronawirusem przekazanie precyzyjnych informacji na temat koniecznych kroków (jak najszybszy kontakt telefoniczny ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udanie się do najbliższego oddziału zakaźnego, unikanie kontaktów z innymi osobami, ograniczenie użycia transportu publicznego, noszenie maski ochronnej);
 • cykliczne śledzenie informacji na temat rozwoju sytuacji oraz bieżących zaleceń organów państwowych zamieszczanych na stronach OIA, NIA, MZ i GIS.

Materiały opracowane przez NIA znajdą Państwo TUTAJ.