Komunikat MZ w sprawie realizacji e-recept transgranicznych

 1 minuta

e-recepta-transgraniczna szkolenie

Resort zdrowia opublikował komunikat zawierający wykaz państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dokument zawiera również zestawienie danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej.

Podstawa prawna komunikatu

Na podstawie art. 95b ust. 4 oraz art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zestawienie danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej.

Komunikat MZ – pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo następujące materiały:

źródło: Gov.pl