Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ustawę o jakości w opiece zdrowotnej

 2 minuty

farmaceuci w aptece

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów – informuje Medexpress.pl. Jak poinformował Minister Zdrowia Adam Niedzielski na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, ustawa powinna jeszcze we wrześniu br. trafić do Sejmu. Jeśli zostanie przyjęta, to prawdopodobnie w listopadzie zostanie podpisana przez prezydenta.

Co zawiera ustawa o jakości w opiece zdrowotnej?

W ustawie znajdą się między innymi zapisy, które umożliwią wprowadzenie zasady no-fault. Oznacza ona brak sankcji wobec personelu medycznego w przypadku wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych. Ponadto projektowana ustawa nakłada na szpitale obowiązek wprowadzenia systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. Ma to dotyczyć zarówno placówek mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i tych, które świadczenia realizują w sposób komercyjny. Zakładane jest też m.in. wprowadzenie wymogu autoryzacji szpitali w zakresie udzielania przez nie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będą Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Ta ustawa jest jedną z najważniejszych regulacji dla systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest budowanie jakości rozumianej jako kultura dbania o bezpieczeństwo pacjenta” – podkreślił Adam Niedzielski.