Kolejne zmiany w rejestrach w porozumieniu z NIA

 3 minuty

cyfryzacja-medycyna

Rejestr Aptek (RA), Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF), Rejestr Produktów Leczniczych (RPL) oraz Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) są używane przez farmaceutów w codziennej pracy. Centrum e-Zdrowia zorganizowało kolejny UserKon, by udoskonalać rejestry wspólnie z ich użytkownikami.

UserKon pomysłem na współpracę

„Głęboko wierzę, że nasza współpraca zaowocuje wypracowaniem takich rozwiązań, które ułatwią pracę farmaceutów w narzędziach tworzonych przez Centrum e-Zdrowia. Współpraca z interesariuszami to jeden z fundamentów strategii rozwoju Centrum e-Zdrowia” – powiedział Paweł Kikosicki, Dyrektor CeZ, otwierając kolejny z serii UserKonów.

UserKony to cykl spotkań konsultacyjnych z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Centrum organizuje je po to, by wymieniać doświadczenia i pomysły rozwiązań na upraktycznienie współpracy między dostawcami a użytkownikami systemów i rejestrów CeZ. Chodzi też o wskazanie, które z nich wymagają uaktualnienia, aby realnie odpowiadały teraźniejszym i przyszłym potrzebom użytkowników.

„Cieszę się, że możemy przedstawić nasz punkt widzenia i porozmawiać o rozwiązaniach, które pozwolą usprawnić pracę farmaceutów. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję za to, że możemy współpracować przy tworzeniu naszych narzędzi pracy” – dodała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Debata o przyszłości

Na konferencji eksperci CeZ scharakteryzowali najważniejsze funkcje rejestrów RHF, RPL oraz ZSMOPL. Zaprezentowali także nadchodzące zmiany oraz plany na przyszłość dotyczące omawianych narzędzi. Następnie odbyła się debata o przyszłości rejestrów z perspektywy farmaceutów. Wzięli w niej udział: Marian Witkowski, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, oraz kierownicy projektów CeZ. Wnioski płynące z tej wymiany poglądów będą wsparciem dla CeZ w tworzeniu przyszłych rozwiązań informatycznych.

Budowa e-usług w oparciu o głos użytkowników

„Spotkania z użytkownikami naszych systemów i rejestrów są kluczowym elementem drogi przyjętej przez CeZ. Narzędzia te powinny powstawać oraz rozwijać się przy uwzględnieniu konsultacji z użytkownikami, którzy korzystają z nich w swojej codziennej pracy. Naszą rolą jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Aby realizować takie podejście, konieczna jest diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz cykliczna organizacja spotkań takich jak UserKon” – podkreślił Piotr Kozłowski, ekspert ds. zarządzania kontaktami z użytkownikami systemów.

źródło: Cez.gov.pl