Kluczowe ustawy zdrowotne w Krajowym Programie Reform

 2 minuty

Rząd przyjął Krajowy Program Reform (KPR) na lata 2022/2023 – obszerny dokument, który wskazuje kierunki działań w ramach głównych strategicznych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski w perspektywie roku, w tym kluczowe ustawy zdrowotne – donosi Medexpress.pl.

Krajowy Program Reform

KPR zakłada przyjęcie w trzecim kwartale 2022 r. kluczowych ustaw zdrowotnych. Program przewiduje m.in. poprawę opieki zdrowotnej i zapewnienie systemowi wystarczających zasobów. Autorzy przyznają, że system ochrony zdrowia jest niedofinansowany, co negatywnie wpływa na jego funkcjonowanie, decyzje inwestycyjne i podział zasobów.

„Zasadne wydaje się bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w sektorze szpitalnym, w tym wykonywanie części zabiegów medycznych z zakresu m.in. diagnostyki, opieki specjalistycznej medycznej i rehabilitacji w opiece ambulatoryjnej, poza szpitalem, co będzie skutkować obniżeniem ich kosztów” – czytamy w nim.

Kluczowy trzeci kwartał 2022 r.

Patrząc na KPR, kluczowy ma być 3. kwartał 2022 r., kiedy rząd przewiduje wejście w życie:

  • ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa;
  • zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej i opieki koordynowanej, a następnie przepisów finansowych (w tym zmian w umowach), pozwalających na wdrożenie zmian w całym kraju;
  • ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej ustanawiającej zasady funkcjonowania sieci poprzez wprowadzenie nowej struktury i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce;
  • ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wraz z niezbędnymi przepisami wykonawczymi.

W pierwszym kwartale 2023 r. miałoby natomiast wejść w życie rozporządzenie w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących dla sieci onkologicznej.

źródło: Medexpress.pl