Kilkanaście zawodów medycznych będzie uregulowanych prawnie

 2 minuty

ustawa-covidowa-pracodawcy

Sejm uchwalił w czwartek 17 sierpnia br. ustawę o niektórych zawodach medycznych wraz z poprawkami. Przepisy regulują w systemie ochrony zdrowia funkcjonowanie oraz kompetencje kilkunastu zawodów medycznych – donosi Politykazdrowotna.com.

Powrót do planu głosowań

Poprzednie głosowanie nad ustawą miało się odbyć 28 lipca br. Przed rozpoczęciem bloku głosowań marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała Konwent Seniorów, a ten zdecydował, że zostanie zdjęta z porządku obrad. W środę (16 sierpnia) punkt ten wrócił do planu głosowań.

 • Sejm przyjął m.in. poprawkę, by zrezygnować z normowania w ustawie zasad wykonywania zawodu przez technika dentystycznego.
 • Sejm odrzucił za to propozycję, która przesądzała, że wykonywanie czynności zawodowych przez higienistkę stomatologiczną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej odbywa się pod nadzorem lekarza dentysty.
 • Posłowie odrzucili również m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym instruktor terapii uzależnień, który nie wykonywał tego zawodu przez okres dłuższy niż pięć lat w okresie ostatnich sześciu lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązany przez sześć miesięcy wykonywać go pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień.

Ustawa trafi teraz do podpisu przez Prezydenta RP.

Regulacja 17 zawodów medycznych

Dokument przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Wpis do rejestru stanowi warunek niezbędny do wykonywania danego zawodu medycznego, jak również umożliwia identyfikację osoby wykonującej zawód medyczny.

Zgodnie z procedowaną ustawą, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Dokument regulować ma 16 nowych zawodów medycznych oraz część dietetyków współpracujących na kontrakcie z NFZ:

 • asystentka stomatologiczna,
 • dietetyk,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

źródło: Politykazdrowotna.com