NRA: Kiedy zawód farmaceuty można wykonywać poza apteką?

 2 minuty

Niektóre formy wykonywania zawodu farmaceuty mogą być też wykonywane poza apteką – ocenia Naczelna Rada Aptekarska. Można też o tym informować, ale ta informacja nie może mieć cech reklamy – informuje Rynekzdrowia.pl.

Kiedy zawód farmaceuty można wykonywać poza apteką?

Naczelna Rada Aptekarska wyraziła swoją opinię w formie stanowiska w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką. Ma w ten sposób na uwadze konieczność wzmocnienia roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać aktywny udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

NRA podkreśla, że niektóre formy wykonywania zawodu farmaceuty mogą być wykonywane poza apteką. Należą do nich:

1) sprawowanie opieki farmaceutycznej w formie uprawniającej do udzielania świadczenia w tym zakresie

2) udzielanie usług farmaceutycznych:

  • przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego;
  • udzielanie porady farmaceutycznej;
  • wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi;
  • usługi farmacji klinicznej (wykonywane w szpitalu).

3) wykonywanie zadań zawodowych:

  • udział w racjonalizacji farmakoterapii;
  • uczestniczenie w badaniach klinicznych;
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi w szpitalu;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i na rzecz promocji zdrowia;
  • prowadzenie analiz farmakoekonomicznych;
  • prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków (dotyczy pracy w szpitalu).

„Farmaceuta ma prawo rozpowszechniać informację o rodzaju, zakresie, sposobie i miejscu sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych” – czytamy w stanowisku NRA. Informacja nie może mieć jednak cech reklamy, musi być prawdziwa, obiektywna, dokładna, kompletna i rzetelna oraz rozpowszechniana wyłącznie przez farmaceutę, którego dotyczy.

źródło: Rynekzdrowia.pl